O nás...

Salvátorský pěvecký sbor založil roku 1971 tehdejší farář kostela U Salvátora Renatus Schiller. Od samého počátku až dodnes pravidelně zpívá při slavnostních večerních bohoslužbách-nešporách - před Vánoci a před Velikonocemi U Salvátora. Kromě účasti na těchto bohoslužbách, při kterých má hlavní slovo hudba, zpívá sbor při významnějších ranních bohoslužbách u Salvátora a  vyjíždí za dalšími koncerty do jiných kostelů v Praze i mimo Prahu. Sbor byl pozván ke spolupráci s německými sbory v několika německých městech (Magdeburg, Bergneustadt) a v Praze hostil mnoho zahraničních sborů (kromě Německa např. z Islandu či Švédska). Sbor byl později veden manželkou pana faráře Schillera Hanou Schillerovou, která sbor připravovala na nešpory více než dvacet let. Od konce 90. let ji ve vedení vystřídal její vnuk, Jakub Dvořáček, v současnosti skladatel a korepetitor, který roku 2005 předal vedení Marii Vojáčkové, jež sbor vede doposud. Sbor navštěvují jak pamětníci, zakladatelé sboru, tak studenti, lidé nejrůznějších profesí i vyznání. Sbor tak plní nejen hudební, ale i ekumenickou funkci. Sbor v současné době navštěvuje kolem čtyřiceti zpěváků a zpěvaček, které spojuje především radost ze zpívání duchovních skladeb. Ve sborovém souzvuku je znát přátelská atmosféra, dlouhodobá práce na jednotné pěvecké technice a otevřenost poučené interpretaci staré hudby i vztah k hudbě 20.století.