II. Vystoupení sboru v minulých sezónách:

Post date: Sep 27, 2010 5:1:43 PM

17. 12. 2023 19h - adventní nešpory U Salvátora

01. 12. 2023 - Zpívání na adventních trzích pro Neratov

14. 09. 2023 - Vystoupení v rámci oslav kulatin Klímových na Dobešce

02. 06. 2023 - Noc kostelů U Salvátora

02. 04.2023 19 h - Salvátorské postní nešpory

11. 12. 2022 19h -adventní nešpory U Salvátora

10.04. 2022 19h - postní nešpory U Salvátora

28.05. 2022 17h - koncert s Kantorei Bergneustadt

10.06.2022 - Noc kostelů

05. 04. 2020 19h - postní nešpory U Salvátora

05. 06. 2020 - Noc kostelů U Salvátora

15. 12. 19h 2019 - kostel U Salvátora - adventní nešpory 

1. 12. 16:30-17h 2019 - adventní charitativní trh pro Sdružení Neratov 

24. 11. 17h 2019 - klášter Karla Boromejského v Řepích - W. A. Mozart - Requiem

31. 10. 19h 2019 - kostel U Salvátora - Vystoupení v rámci koncertu Světlo porozumění

27. 10. 17h 2019 - Bergneustadt - výběr z Mozartova Requiem

24. 5. 2019 - 19:30 Noc kostelů U Salvátora

14. 4. 2019 - 19h - Salvátorské nešpory s výběrem z Matoušových pašijí J. S. Bacha

16. 12. 2018 19:00 - Adventní nešpory U Salvátora

2. 12. 2018 10:30 - Zpěv při bohoslužbách U Salvátora 

24. 11. 2018 - Společný koncert se slovenským sborem v Bratislavě

7. 10. 2018 14:00 - Zpívání na střeše Lucerny při mši

24. 9. 2018 Zpívání při křtu knihy v Lucerně

16. 9. 2018 14:30 - Zpívání při Instalaci faráře kostela U Salvátora

30. 8. 2018 - 2. 9. - Soustředění v Příchovicich 

1. 6. 2018 19h Společný koncert se sborem z Regensburgu U Salvátora.

25. 5. 2018 19h Noc kostelů

20. 5. 2018 9:30 svatodušní neděle – zpívání při bohoslužbách

19. 5. 2018 16:30h Koncert v rámci festivalu Otevřené zahrady v Libčicích.

25. 3. 2018 19h Postní nešpory

18. 2. 201809:30 1. postní neděle -zpívání při bohoslužbách

17. 12. 2017 19h adventní nešpory U Salvátora

28. 10. 2017 19h - koncert v rámci Libchavského hudebního podzimu

26. 6. 2017 19h - koncert U Salvátora spolu se švédským sborem Huddinge kammarkör

10. 6. 2017 20h - A. Dvořák Lužanská u Martina ve Zdi s Kantorei Bergneustadt

9. 6. 2017 19:30 - Noc kostelů U Salvátora

20.-21. 5. 2017 - Festival duchovní hudby v Lamu a Bad Kötzting

9. 4. 2017 - Postní nešpory U Salvátora s hudbou H. Purcella a D. Buxtehudeho

11. 12. 2016 v 19:00 - Adventní nešpory U Salvátora

27. - 30. 10. 2016 - Zahraniční výlet a koncert v Bergneustadt

25. - 28. 8. 2016 - Letní soustředění v Příchovicích (výročí desátého soustředění) 

10. 6. 2016 20:00 - Noc kostelů

20. 3.  2016  19:00 -  Postní nešpory U Salvátora s hudbou J. S. Bacha (BWV 6 a závěrečné sbory z pašijí)

14. 2. 2016 9:30 - Zpívání při ranních bohoslužbách

19. 09. 2015 - koncert v rámci festivalu Libchavský hudební podzim

24. 06. 2015 19:30 -  Výroční koncert v kostele U Salvátora

29. 05. 2015 - Vystoupení U Salvátora v rámci Noci kostelů

2. 05. 2015 - společný koncert s německým sborem KantoreiBergneustadt

29. 03. 2015 19:00 U Salvátora - postní nešpory - A. Tučapský - Pět postních motet (k výročí narození skladatele, který roku 2014 zesnul); L.Vierne - výběr ze mše pro smíšený sbor a varhany.

15. 01. 2015 U Salvátora - benefiční koncert - Skladby evropské reensance a A Ceremony of Carols B. Brittena

14. 12. 2014 19:00 U Salvátora - evropská renesance - adventní nešpory

5. 10. 2014 9:30 U Salvátora - H.Schütz - Magnificat (SWV 468) Při slavnostních bohoslužbách k oslavě 400 let od postavení chrámu

29. 9. 2013 9:30 část z BWV 146 v rámci bohoslužeb

13. 10. 2013 18:00 společný koncert se sborem ze Světlé nad Sázavou

3. 11. 2013 9:30 D. Buxtehude - Jesu meine Freude v rámci bohoslužeb

12. 12. 2013 19:30 Benefiční koncert v Emauzích - A Ceremony of Carols od B. Brittena

15. 12. 2013 19:00 adventní nešpory - večerní bohoslužby s hudbou (T. Tallis a B. Britten)

24. 3. 2013 19:00 - květná neděle - nešpory U Salvátora

2. - 5. 5. 2013- vystoupení v Magdeburgu

8. 6. 2013 9:30 - 13:00 - vystoupení v rámci vzpomínkového sjezdu exulantů pro víru U Salvátora

29. 8. - 1. 9. 2013 - letní soustředění v Příchovicích

16. 12. 2012- adventní nešpory U Salvátora- F. Poulenc - Vánoční moteta - 19:00

16. - 19. 8. 2012 - soustředění v Příchovicích - zpívání na výročí rozhledny Štěpánky a v kostele v Kořenově

2. - 3. 6. 2012 - koncerty v rámci festivalu duchovní hudby na Klatovsku

20. 5. 2012 - společný koncert se Scandulou v Praze; W. A. Mozart - Missa brevis in G - 19:30

15. 4. 2012 - společný koncert se Scandulou v Libčicích n.Vlt.; W. A. Mozart - Missa brevis in G - 18:00

1. 4. 2012 - postní nešpory U Salvátora - výběr z responsorií T. Luise de Victoria - 19:00

11. 12. 2011 - adventní nešpory U Salvátora - skladby Dietricha Buxtehudeho - 19:00

18.-21.8.2011- Letní soustředění v Příchovicích

5.6.2011-Vystoupení v rámci bohoslužeb U Klimenta s výběrem z díla Messe solenelle L.Vierna

17.4.2011-Salvátorské nešpory-večerní bohoslužby U Salvátora s hudbou-zazní Music for the Funeral of Queen Mary H.Purcella a Messe solennelle L.Vierna-19:00

14.11.2010 - Vystoupení v rámci Oslav 65.výročí od založení sboru v Předhradí-14:30

12.12.2010 - Salvátorské nešpory- večerní bohoslužby s hudbou-zazní Magnificat Antonia Vivaldiho-19:00