O nás...

Salvátorský pěvecký sbor má více než 40-ti letou tradici, od samého počátku až dodnes pravidelně zpívá při slavnostních večerních bohoslužbách-nešporách- před Vánoci a před Velikonocemi U Salvátora. Kromě účasti na těchto bohoslužbách, při kterých má hlavní slovo hudba, zpívá sbor při významnějších ranních bohoslužbách u Salvátora a  vyjíždí za dalšími koncerty do jiných kostelů v Praze i mimo Prahu. Sbor byl pozván ke spolupráci s německými sbory v několika německých městech (Magdeburg, Bergneustadt) a v Praze hostil mnoho zahraničních sborů (kromě Německa např. z Islandu či Švédska). Sbor byl v 70.letech veden farářem R.Schillerem, později jeho manželkou Hanou Schillerovou, která sbor připravovala na nešpory více než dvacet let. Od konce 90. let ji ve vedení vystřídal její vnuk, Jakub Dvořáček, v současnosti skladatel a korepetitor, který roku 2005 předal vedení Marii Vojáčkové, zpěvačce zaměřující se především na barokní hudbu, jež sbor vede doposud. Sbor navštěvují jak pamětníci, zakladatelé sboru, tak studenti, lidé nejrůznějších profesí i vyznání. Sbor tak plní nejen hudební, ale i ekumenickou funkci. Sbor v současné době navštěvuje kolem čtyřiceti zpěváků a zpěvaček, které spojuje především radost ze zpívání duchovních skladeb. Ve sborovém souzvuku je znát přátelská atmosféra, dlouhodobá práce na jednotné pěvecké technice a otevřenost poučené interpretaci staré hudby i vztah k hudbě 20.století.